DISKUSE NA STRÁNKÁCH WWW.UVUCR.CZ
(starší texty jsou uloženy v archívu)

2007

DESIGN CENTRUM ČR – NE? ALE CO DÁL...
Diskuse nezměnila rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, DCČR bylo k 31.12.2007 zrušeno. Brněnské ústředí zcela zaniklo. Zaměstnanci pražského pracoviště založili Design cabinet CZ jako jeden z nadačních programů Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Z původních soutěží kabinet udržuje a rozvíjí soutěž o Národní cenu za studentský design.
Do úsilí o zachování Design centra zasáhla i designérská obec. Ke dvěma starším profesním sdružením – Asociaci designérů (Praha) a Asociaci designérů – Morava (Zlín) – se nově přidružila Unie profesionálních designérů.
Soutěž o Národní cenu za design volně absorboval projekt Czech Grand Design (realizuje se již od roku 2006).
Soutěž MLADÝ OBAL (financovaný firmou Model a.s. Opava) organizuje nyní občanské sdružení Czech design.

2012
Čtvrtstoletí čtrnáctideníku ATELIÉR – jak to bude dál? Předáme další generaci prázdné ruce?
Od března 2012 se redakce snažila maximálně redukovat náklady. Předpokládala, že získá z rezervy MK ČR alespoň dodatečný grant. Se stavem v říjnu 2012 se můžete seznámit zde: Ateliér-SOS.
Diskuse pokračuje - "Krize kulturních časopisů", TRANZITDISPLAY 11. 12. 2012;  sjednoťme se v názoru, zda státní grant má být při splnění předem vyhlášených parametrů nárokovatelnou podporou nebo o libovolně poskytovaným milodarem.

2013
Leden-únor:
Stát se přestává chovat normálně; živá kultura se bojí likvidace (podrobněji ČT 24,