ARCHÍV; DOKUMENTY, CHRONOLOGICKÉ PŘEHLEDY

UVU ČR v roce 2015 - CZ / EN
Průběžná zpráva o stavu UVU ČR - duben 2012
Předběžná zpráva o stavu UVU ČR - část I., verze 2005 (podklad pro bilanční Radu UVU ČR - pracovní verze)
Unie výtvarných umělců ČR v roce 2005
EVROPSKÉ CESTY -
EUROPEAN WAYS I. - SZÖDLIGET, MAĎARSKO, 29. - 31. 10. 1999
UVU ČR 1999 AŽ 2000
PROGRAM UVU ČR NA LÉTA 1999 AŽ 2000
UVU ČR V OBDOBÍ 1996 až 1998
Rada UVU (UVU ČR) 1990 až 1996 - anotace jednotlivých zasedání
UVU V LETECH 1990 až 1993
PŘEDSTAVITELÉ UVU 1990 AŽ 1993
VZNIK UVU 1990


E-INFO UVU ČR
EDITORIAL

SEZNAM umělců, jimž byl v průběhu let 1990 - 2013 vydán alespoň v jednom roce identifikační průkaz profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP


REALIZOVANÉ AKCE - ARCHÍV


Aktualizováno 23. 11. 2015