PŘEHLED INFORMACÍ A SLUŽEB PRO ČLENY UVU ČR

ODKAZY - POMŮCKY
Na doplňování informací se můžete podílet - upozorněte nás na zajímavé webové stránky, které by zde mohly být uvedeny. Děkujeme. (odkazy@uvucr.cz)

AKTUÁLNĚ:

SPOLKY 

SPOLKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - >>>CO DĚLAT<<< DO 31. 12. 2015

POMŮCKA Č. 1: (2015) VÝTAH USTANOVENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K POROVNÁNÍ SE SVÁVAJÍCÍMI STANOVAMI PRO SPLNĚNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘIZPŮSOBIT JE NOVÉ ÚPRAVĚ PRO DORUČENÍ PŘÍSLUŠNÉMU REJSTŘÍKOVÉMU SOUDU K ZALOŽENÍ DO SBÍRKY LISTIN (§ 3041, odst. 2 NOZ) V PŘEHLEDNÉ TABULCE naleznete >>> zde <<<.

POMŮCKA Č. 2:
(2015) VÝTAH USTAVOVENÍ NOZ TÝKAJÍCÍ SE (a) VÝHRADNĚ SPOLKŮ, (b) TAKÉ SPOLKŮ a (c) AUTORSKÉHO PRÁVA V PLNÉM ZNĚNÍ naleznete
>>> zde <<<.   

POMŮCKA Č. 3: (2015) ZÁKON 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLKŮ JSOU VYZNAČENY ŽLUTĚ: >>> zde <<<.   

POMŮCKA Č. 4: (2015) PRŮVODCE INTELIGENTNÍM FORMULÁŘEM >>> zde <<<.

POMŮCKA Č. 5: (2015) ORIENTAČNÍ SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU >>> zde <<<.                         

UPOZORNĚNÍ: 
(2013)
Od 1. ledna 2014 platí  nový Občanský zákoník (NOZ), jímž mizí z právních předpisů termín "občanské sdružení" a je nahrazen tradičním termínem "spolek", aniž z toho bezprostředně plynou pro stávající občanská sdružení - nyní spolky - nějaké povinnosti. Ve lhůtě do dvou a tří let bude však nutné uvést původní (současný) stav do souladu s novým zákonem. První informace naleznete >>> zde <<<, další budeme zveřejňovat postupně.


> > > Zajímavé odkazy, vyhledávací pomůcky:  ČESKÁ REPUBLIKA

> > > Zajímavé odkazy: ZAHRANIČÍ

TVŮRČÍ PRACOVNÍ POBYTY V PRAZE

> > > PRACOVNÍ A STUDIJNÍ POBYTY V PRAZE
> > > PŘEHLED VOLNÝCH TERMÍNŮ
UPOZORNĚNÍ: 
Vzhledem k vysokým nákladům a relativně malému využívání ateliéru k studijním a tvůrčím pobytům mimopražských výtvarných umělců bude tato služba k 30. červnu 2011 ukončena.

PŘÍLEŽITOSTI

> > > POPTÁVKY / NABÍDKY - INZERCE  > > > PROGRAM DESIGN 2005-6 (v této podobě program zanikl, neboť DC ČR bylo rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Martina Římana k 31. 12. 2007 zrušeno - více)
> > >
ECS: účast ČR na veletrzích s dotací na výstavní plochu (např. veletrh řemesel Mnichov, veletrh hraček Norimberk ad.)
> > > Výstavní síň v Senátu Parlamentu České republiky - dokumentace

HARMONOGRAMY

> > > PŘIPRAVOVANÉ AKCE - UVU ČR, SPOLKY, PARTNEŘI

AUTORSKÁ PRÁVA

> > > AUTORSKOPRÁVNÍ PORADNA
> > >
KOMPLEXNÍ ZASTUPOVÁNÍ AUTORŮ, JEJICHŽ DÍLA BYLA UŽITA NEOPRÁVNĚNĚ (zejména bez zaplacení honorářů)

O OBČANSKÝCH SDRUŽENÍCH

> > > JAK ZALOŽIT PROFESNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
> > >
REJSTŘÍK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
> > > OBČANSKÁ SDRUŽENÍ - ÚČETNICTVÍ A
DANĚ

NEZÁVISLÁ ČINNOST ("SVOBODNÉ POVOLÁNÍ")

> > > OSVČ

DANĚ

> > > DANĚ

DŮCHODY (PENZE)

> > > JAK DOLOŽIT PŘÍJMY DO ROKU 1992
> > > OSVČ V ROCE 2004 - VÝVOJ

__________________________
Aktualizováno 26. 10. 2015